Andria Trimithiotou

Nicosia, Cyprus

See the route